کولرهای گازی

تعمیر کولر گازی مایدیا Mission 12C3-K 12000

تعمیر کولر گازی مایدیا Mission 12C3-K 12000 از دستگاه‌ های تک منظوره با کیفیت بالاست. این دستگاه تنها قابلیت سرمایش دارد و می‌ تواند در مناطق شرجی و حاره ای…
فهرست