ارور کولر گازی سامسونگ ( سری ۱ )

در این مطلب برای شما کد های خطا یا همان ارور کولر گازی سامسونگ را آماده کرده ایم‌. این کد ها یا ارور ها هنگامی که دستگاه شما به درستی کار نمی کند و دارای مشکل است به شما بسیار کمک می کند‌. هنگامی که کولر گازی خراب شود معمولا با یک کد خطا که بر روی نمایشگر دستگاه ظاهر می شود شما را مطلع می کند‌.

کد خطا کولرگازی سامسونگ

ارور کولر گازی سامسونگ مدل کریستال

کد خطا E121

شرح خطا : این خطا از سنسور هوای محیطی می باشد . مقدار اهم سنسور را چک کنید‌. سپس سنسور را تعویض کنید و در مرحله آخر ممکن است ایراد از برد کولرگازی باشد‌‌.

کد خطا E122

شرح خطا: این ارور از سنسور لوله اواپراتور می باشد . مقدار اهم سنسور را چک کنید و در صورت خراب بودن سنسور را تعویض کنید‌.

کد خطا E142

شرح خطا: این خطا مربوط به سنسور رطوبت سنج می باشد . مقدار اهم سنسور بررسی شود . سپس سنسور را تعویض کنید و در مرحله آخر ممکن است ایراد از برد کولرگازی باشد‌‌.

کد خطا E154

شرح خطا: اشکال ارور از فن یونیت داخلی می باشد . ممکن است فن کولر گازی سوخته باشد‌.سیم کشی را چک کنید‌.‌در مرحله آخر ممکن است مشکل از برد دستگاه باشد‌.

کد خطا E162

شرح خطا: این خطا مربوط به مدار برد اصلی EEPROM مباشد‌.‌در این صورت برنامه باید پاک شده و مجدد برنامه ریزی شود‌.

کد خطا E186

شرح خطا: پیغام این خطا از MPI

کد خطا : نمایشگر چشمک زن

شرح خطا: برد دستگاه نیاز به کددهی مجدد دارد


ارور کولر گازی سامسونگ مدل گوود اینورتر یونیت داخلی

کد خطا : پاور(خاموش) تایمر(خاموش) چراغ سوم (چشمک زن)

شرح خطا : خطای موتور فن داخلی

راهنما : در صورتی که دور موتور فن برای 15 ثانیه کمتر از 450 دور در دقیقه باشد این خطا اعلام می گردد – احتمال گیر کردن موتور فن وجود دارد.

 

کد خطا : پاور (خاموش) تایمر (چشمک زن) چراغ سوم (خاموش)

شرح خطا : خطا سنسور محیطی

راهنما : سنسور محیطی اهم گیری شود و در صورت معیوب بودن تعویض شود‌.

 

کد خطا : پاور (خاموش) تایمر (چشمک زن) چراغ سوم (چشمک زن)

شرح خطا : خطای ارتباطی

راهنما : این خطا از عدم ارتباط بین دستگاه داخلی و بیرونی به وجود می آید . در این حالت کابل ارتباطی چک شود.

 

کد خطا : پاور ( روشن ) تایمر ( خاموش ) چراغ سوم ( چشمک زن )

شرح خطا: خطای شیر اکسپنشن (فشار شکن)

راهنما: احتمال بسته بودن مسیر گاز وجود دارد – لوله مویی و لوله چک شود.

 

کد خطا : پاور ( چشمک زن ) تایمر ( خاموش ) چراغ سوم ( چشمک زن )

شرح خطا : خطای یونیت بیرونی

راهنما : خطای کمبود گاز مبرد . این خطا ناشی از کمبود گاز می باشد‌.

 

کد خطا : پاور ( چشمک زن ) تایمر ( چشمک زن ) چراغ سوم ( خاموش )

شرح خطا : خطای سنسور پایپ (لوله)

راهنما : سنسور پایپ اهم گیری و در صورت معیوب بودن تعویض شود.

 

کد خطا : پاور ( چشمک زن ) تایمر ( چشمک زن ) چراغ سوم ( چشمک زن )

شرح خطا : خطای برد

راهنما : این خطا مربوط به EEPROM می باشد.

فهرست
Call Now Button ۰۹۱۰۹۱۰۹۶۵۶
0