سازنده شرکت پکیج دیواری تاچی (Tachi) یکی از موفق ترین تولید کنندگان  ساخت پکیج های دیواری است که محصولات خود را در تیپ های A، B، C، D و F و ۳ مدل معروف استار (star)، اکو (eco) و اسمارت (smart) را در بازار موجود کره است. در رابطه با تعریف دفترچه راهنمای پکیج دیواری تاچی ، می توان به تعریف زیر اشاره کرد که به صورت کامل در رابطه با تعمیر کولر گازی توضیح داده شده است.

یکی از خدماتی که توسط این شرکت  ارائه شده  تولید پکیج تاچی و ارائه دفترچه راهنمای پکیج دیواری تاچی به همراه این محصولات بوده است ، که حاوی اطلاعاتی ارزشمند از جمله نحوه نصب صحیح پکیج دیواری و آشنایی با عملکرد و طریقه استفاده و شیوه صحیح نگهداری از دستگاه می باشد. بنابراین یکی از مهمترین منابعی که در ارتباط با پکیج های تاچی می تواند به شما کمک نماید، دفترچه راهنمای این محصولات می باشد.

در صورت تمایل به خرید قطعات یا تعمیر لوازم خانگی می توانید با واحد پشتیبانی ماهان سرویس تماس گرفته تا در اسرع وقت سرویس کاران ما در محل شما حاضر شوند.

با توجه به این مسئله حیاتی ، که گاهی مشکلات و خطاهای بوجود آمده در عملکرد پکیج دیواری به قدری تخصصی و جدی است که تنها افراد دارای دانش تخصصی فنی و نیز تجربه کافی در زمینه تعمیرات پکیج های تاچی می توانند از پس رفع آنان برآیند.

شرایط مورد نیاز محل نصب دستگاه:
حجم فضای محل نصب دستگاه:
o محل نصب دستگاه باید کلیه شرایط مورد نیاز دودکش را دارا باشد.
o به ازاء هر کیلو وات توان دستگاه به ۱ متر مکعب فضا نیاز است.
به طور مثال دستگاهی که ۲۴ کیلو وات توان دارد به ۲۴ متر مکعب فضا نیاز دارد.
در صورتی که حجم محل نصب دستگاه کمتر از حد مورد نیاز دستگاه باشد، باید فضای محل نصب دستگاه را به اتاق مجاور
و یا فضای آزاد ارتباط داد که می توان بوسیله بریدن باال و پایین درب اتاق به اندازه ۵ سانتیمتر و یا قراردادن هواکش های
باز ارتباط داد.
مشبک در باال و پایین درب فضای محل نصب دستگاه را به اتاق مجاور به صورت دائماً
نکته مهم:
در صورتی که فضای محل نصب دستگاه کمتر از حد مورد نیاز دستگاه باشد و نیاز بود که فضای محل نصب دستگاه به اتاق
باز باشد
باید نوع ارتباط دائماً
مجاور و یا هوای آزاد ارتباط داده شود حتما . ً
به طور مثال نمی توان از پنجره های قابل باز و بسته شدن و یا فن استفاده نمود، زیرا ممکن است که پنجره بدلیلی بسته شود
و یا فن خراب شود و اکسیژن اتاق توسط دستگاه مصرف شود و باعث خفگی افرادی که در آن اتاق هستند بشود.
اکسیژن مورد نیاز دستگاه:
عالوه بر اینکه به ازاء هر کیلو وات توان دستگاه به ۱ متر مکعب فضا نیاز است، فضای اتاق محل نصب دستگاه نیز باید به
باز ارتباط داشته باشد تا اکسیژن مورد نیاز
محیط هوای آزاد بیرون از اتاق محل نصب دستگاه یک دریچه یا پنجره دائماً
دستگاه از محیط بیرون از اتاق محل نصب دستگاه تامین گردد و هم در صورت نشتی احتمالی، گاز در محیط اتاق جمع نشود.
محل هایی که نمی توان دستگاه را در آنجا نصب نمود:
o هرگز نباید دستگاه دودکش دار را در مکان هایی زیر ۸ متر مکعب یا فضاهای بسیار کوچک نصب نمود.
o هرگز نباید دستگاه ها را در دستشویی، توالت، حمام ، رختکن، زیرزمین و امثال آن نصب نمود.
o هرگز نباید دستگاه ها را در مکان هایی که احتمال خطر آتش سوزی دارند مانند : انبار کاغذ، تینر، رنگ و امثال
آن نصب نمود.
o هرگز نباید دستگاه ها را در محل هایی که در آن گاز های اسیدی موجود می باشد ) مانند باالی ماشین لباسشویی و
…….( که باعث خوردگی اجزاء داخلی دستگاه شود نصب نمود.
محتویات داخل کارتن:
o دستگاه
o نایلون دفترچه راهنما – شابلون نصب – دسته شیر پر کن
o پالک سرویس
o قالب آویز
o پیچ ها و رولپالک
o حلقه های دودکش ) دستگاه فن دار (
کارتن دستگاه پلمپ بوده و کسی غیر از نماینده مجاز خدمات حق بازکردن کارتن را ندارد و نماینده خدمات نیز زمانی مجاز
به بازکردن کارتن می باشد که پیش از بازکردن دستگاه کلیه مراحل توضیح داده شده در بخشنامه وظایف نمایندگان ) اطمینان
از نصب بودن رادیاتور ها و …( را چک کرده باشد.
تهیه اتصاالت نصب:
o کلیه اتصاالت ) شیلنگ ها، شیر فلکه ها، واشرها و ….(، محافظ برق، سختی گیر و صافی ها که جهت نصب
دستگاه توسط نصاب بکار می رود باید از نوع استاندارد و دارای کیفیت باال باشد.
o خرابی کلیه اتصاالت نصب اعم از شیر فلکه، شیلنگ رابط، نوار تفلون، محافظ برق، سختی گیر و صافی به عهده
مشتری می باشد.
o باید از صافی آب و گاز مناسب استفاده گردد.

توجه:
از یک محافظ برق مناسب برای پکیج استفاده گردد.
o حتماً
o هیچگونه لوله کشی بر عهده نماینده خدمات نمی باشد و فقط نصب دستگاه به دیوار رایگان می باشد.
o نماینده خدمات موظف است تا بعد از نصب دستگاه کلیه اتصاالت آب، گاز، برق و دودکش را از لحاظ نشتی تست
نماید و مهره های گازی داخل و بیرون دستگاه را آچار کشی نماید.
نکاتی که باید قبل از بازکردن کارتن دستگاه آن ها را چک نمود:
o نصاب موظف است قبل از اینکه کارتن دستگاه را باز کند نکات ذکر شده در مراحل قبلی را چک نماید و مطمئن
گردد که دستگاه فروخته شده به مشتری برای نصب در منزل مشتری مناسب می باشد و بعد از نصب و در مواقع
استفاده هیچ مشکلی برای مشتری اعم از دودکش و فشار آب و توانایی گرم نمودن ساختمان و آب گرم مصرفی پیش
نخواهد آمد و در صورتیکه دستگاه فروخته شده به مشتری جهت نصب در منزل مشتری مناسب نباشد باید دستگاه
به فروشگاه عودت داده شود و دستگاه مناسب منزل مشتری تهیه گردد.
به طور مثال ساختمان نیاز به دستگاه فن دار دارد، ولی دستگاه دودکش دار فروخته شده است و یا فشار آب ساختمان
کم است.
o قبل از نصب دستگاه باید کلیه تاسیسات ساختمان شامل آب، برق، گاز، دودکش، رادیاتور ها و شیر های آبگرم
مصرفی وصل بشند و در صورتیکه یکی از آن ها آماده نباشد نصاب نباید دستگاه را نصب نماید.
o نصاب موظف است قبل از نصب دستگاه لوله های رفت و برگشت رادیاتور ها و لوله های آب گرم مصرفی را
. تمیز شوند و از بازبودن مسیر رفت و برگشت رادیاتور ها مطمئن شود
شستشو دهد تا کامالً
o
o اگر دستگاه داخل کابینت باشد باید از کف و سقف کابینت بریده شود تا هوا به اندازه کافی به دستگاه برسد و از
اطراف ۵ الی ۱۰ سانتیمتر با دیواره کابینت کناری فاصله داشته باشد تا برای تعمیرات بعدی امکان دسترسی به
دستگاه وجود داشته باشد و دستگاه در محل هایی که امکان دسترسی مناسب جهت تعمیرات را نداشته باشد نباید
نصب گردد. بدیهی است بریده شدن کف و سقف کابینت و ….. باید با رضایت خریدار )امضاء( همراه باشد.
o در دستگاه فن دار در صورت نیاز از حلقه های کم کننده حجم مناسب باید استفاده شود و محل اتصال دودکش به
دستگاه توسط واشر چسبی آب بندی زرد رنگی که داخل نایلون دفترچه دستگاه است باید آببندی شود.
تست و راه اندازی دستگاه:
o بعد از نصب دستگاه باید توسط شیر پرکن سیستم داخلی دستگاه و لوله های رابط و رادیاتور ها را آبگیری نمود تا
فشار سیستم شوفاژ به ۱٫۵ Bar برسد. سپس نصاب موظف است رادیاتور ها و حوله خشک کن را هواگیری نمایید.
o نصاب موظف است تا از باز بودن پیچ شیر هواگیری اطمینان حاصل نماید.
o نصاب موظف است پیچ هواگیری روی پمپ را باز کرده و از گریپاچ نبودن پمپ اطمینان حاصل نماید و هوای
داخل پمپ را نیز تخلیه نماید و سپس پیچ را سفت نماید و از چکه نکردن آن اطمینان حاصل نماید و بعد از هواگیری
دوباره فشار آب سیستم را چک نماید تا روی ۱٫۵ Bar باشد.
o نصاب موظف است بعد از آبگیری سیستم از آببندی بودن اتصاالت آبی اطمینان حاصل نماید و سپس شیر گاز زیر
دستگاه را باز نموده و بوسیله کف صابون از آببندی بودن اتصاالت گاز نیز اطمینان حاصل کند و حتماً کلیه مهره
های گازی داخل و خارج دستگاه را آچار کشی نماید.
o بعد از انجام مراحل باال می توان دستگاه را به برق متصل نمود و دستگاه را راه اندازی نمود و نصاب موظف است
تا بعد از راه اندازی دستگاه و در حین کارکرد دستگاه، دوباره اتصاالت گازی و برقی را چک نماید تا از نداشتن
نشتی در آن ها مطمئن گردد و طریقه استفاده و نگهداری از دستگاه را به مشتری آموزش دهد.

ماهان سرویس بزرگترین و مجرب ترین مرکز تعمیر کولر گازی در تهران می باشد که با دارا بودن سرویس کاران مجرب و متخصص در زمینه تعمیرات کلیه لوازم خانگی فعالیت می کند.

دانلود دفترچه راهنمای پکیج دیواری تاچی

دانلود دفترچه راهنمای پکیج دیواری تاچی

وظایف تکنیسین های نصب پکیج های گرمایشی:
توجه:
رعایت نکات ذیل و کنترل آن ها قبل از نصب دستگاه به عهده نماینده مجاز خدمات بوده و مسئولیت و جبران هرگونه خسارت
وارده مادی و معنوی به مصرف کننده و دستگاه که در اثر عدم رعایت آن ها وارد گردد، به عهده تکنیسین نصب خواهد بود.
در صورت آماده نبودن حتی یکی از موارد ذیل تکنیسین نصب بهتر است دستگاه را نصب نکند.
قبل از نصب دستگاه باید کلیه تاسیسات ساختمان آماده باشد و کنترل آنها به عهده نماینده مجاز خدمات می باشد.

تاسیسات ساختمان شامل:
o لوله کشی آب سرد و گرم مصرفی و شیر های آب سرد و گرم مصرفی
o لوله کشی رفت و برگشت رادیاتور ها
o لوله کشی گاز
o داشتن دودکش مستقل با سایز ۱۵ و دارابودن حداقل ارتفاع ۴ متر برای دستگاه های دودکش دار و برای دستگاه
های فن دار دسترسی نزدیک از طریق پنجره یا دیوار خارجی به هوای آزاد.
o نصب صحیح تمام رادیاتور های ساختمان
o اطمینان از تامین شدن هوای الزم برای سوختن در دستگاه ) تامین اکسیژن کافی در محل نصب دستگاه ( به صورت
گردش طبیعی هوا و بدون استفاده از فن و یا وسیله ای دیگر.
o صحت سیستم برق رسانی به دستگاه و وجود سیستم ارت و استفاده نمودن از یک محافظ برق مناسب برای دستگاه
o وصل بودن آب شهر ساختمان و نبودن مشکل در سیستم آب رسانی ساختمان و مناسب بودن فشار آب ساختمان
o استفاده از رسوب گیر و صافی مناسب
دودکش ساختمان باید دارای شرایط ذیل باشد:
o دودکش ساختمان باید مستقل و فقط مخصوص همان دستگاه باشد.
o قطر لوله دودکش داخل دیوار باید ۱۵ سانتی متر باشد.
o دودکش ساختمان باید دارای حداقل ۴ متر ارتفاع از روی دستگاه تا کالهک تعدیل روی پشت بام باشد. باید در نظر
داشت که حداقل ارتفاع موثر دودکش ساختمان برای هر پکیج ۴ متر در نظر گرفته می شود ) مطابق استاندارد (
o دستگاه باید نسبت به سوراخ دودکش روی دیوار ۴۰ سانتی متر پایین تر نصب گردد.
o طول لوله افقی دودکش دستگاه نباید بیشتر از ۲۰ سانتیمتر باشد و باید دارای شیب مثبت به سمت باال باشد.
o اتصاالت دودکش دستگاه باید طوری باشد که به هیچ عنوان به داخل ساختمان نشتی نداشته باشد ) نباید دارای منفذ
اما . ً یا سوراخ باشد ( و الز باید به داخل دودکش ساختمان با کشش مناسب متصل گردد
o سنسور دود موجود یک مزیت و تامین کننده ایمنی می باشد که در مواقع برگشت دود به محیط عمل می نماید،
بنابراین به هیچ وجه نباید سنسور دود قطع و یا تغییری در آن ایجاد شود و جبران هر گونه خسارت وارده مادی و
معنوی به مصرف کننده و دستگاه بر اثر دستکاری در سنسور دود به عهده تکنیسین نصب و در نهایت نماینده مجاز
خدمات می باشد.
o در محل هایی که دودکش مناسب وجود نداشته و یا دودکش موجود در ساختمان از کشش مناسبی برخوردار نمی
از پکیج فن دار استفاده شود
باشد، باید حتما . ً
o دودکش مخصوص دوجداره پکیج های فن دار وظیفه تخلیه دود دستگاه به محیط بیرون و تامین هوای تازه مورد
نیاز سوختن در دستگاه را از محیط بیرون بر عهده دارد و باید وارد محیط آزاد شود و هرگز نباید به داخل دودکش
ساختمان متصل شود.
مراحل قبل از نصب دستگاه توسط تکنیسین نصب:
o نصاب موظف است قبل از نصب دستگاه با ایجاد نمودن مقداری دود، مکش دودکش ساختمان را کنترل کند. اگر
گرفتگی در مسیر آن وجود دارد نسبت به برطرف نمودن آن اقدام نموده و مسیر دودکش را باز نماید تا مانعی در
مسیر خروج دود نباشد.
o در قسمت باالی منبع انبساط از یک شیر هواگیری اتوماتیک استفاده شده است که کار تخلیه هوای داخل سیستم را
انجام می دهد و روی آن پیچ پالستیکی سیاه رنگی قرار دارد که نصاب موظف است قبل از نصب دستگاه آن را باز
نماید و همواره باید باز باشد و در صورت بسته بودن آن، هوای سیستم به خارج تخلیه نمی شود. الزم به ذکر است
که وجود هوا در سیستم باعث صدمه دیدن پمپ می شود و چنانچه پیچ هواگیری توسط تکنیسین نصب باز نشود،
هزینه تعویض پمپ و جبران خسارت وارده مادی و معنوی به مصرف کننده و دستگاه به عهده تکنیسین نصب می
باشد.
o شستو شوی داخل لوله های ساختمان به منظور جلوگیری از ورود رسوبات و غیره به داخل دستگاه.
o استفاده از شیلنگ ها و اتصاالت درجه یک و استفاده از یک محافظ برق و رسوب گیر جهت محافظت از دستگاه.
o برای جلوگیری از رسوب گرفتن مبدل دستگاه ) به خصوص برای شهر هایی که درجه سختی آب آن باال است مانند
: مشهد، قم، خوزستان و …( استفاده از یک رسوب زدای مغناطیسی مناسب در مسیر ورودی آب سرد به دستگاه
را باید به مصرف کننده توصیه نمود و شرکت های فروشنده هیچ گونه مسئولیتی در مقابل رسوب گرفتن دستگاه
قداً ندارد. قطعات رسوب گرفته شده دستگاه توسط تکنیسین نصب به صورت غیر گارانتی تعویض و هزینه آن ن
دریافت گردد.
o نصب صحیح و مناسب و مطمئن لوله رابط دودکش از دستگاه به دودکش دیوار و نصب صحصح لوله دودکش
دوجداره پکیج فن دار.
o نصاب موظف است تست نشتی گاز از تمامی اتصاالت گازی داخل و خارج دستگاه و همچنین پیچ های محل تست
فشار گاز بر روی کنترلر گاز داخل دستگاه را انجام دهد و از عدم نشتی در کلیه اتصاالت گازی داخل و خارج از
دستگاه مطمئن گردد.
o چنانچه پکیج در کابینت نصب گردد، حتما باید از اطراف حداقل ۱۰ الی ۱۵ سانتیمتر فاصله داشته باشد تا در
باز باشد تا هوای مورد
صورت نیاز بتوان تعمیرات الزم را بر روی دستگاه انجام داد و باال و پایین دستگاه کامالً
نیاز دستگاه تامین گردد و هرگز نباید دستگاه را در محیطی بسته که امکان ورود هوای تازه به آن محل نیست نصب
نمود.
o فشار گاز ورودی به دستگاه در پکیج با گاز شهری ۱۷ -۲۰ ( Mbar میلی بار ( گاز کپسولی ۲۷ -۳۰ Mbar می
باشد. دستگاه در مناطقی که افت فشار زیادی دارد کارآیی مناسب را نخواهد داشت و توجه داشته باشید که در مناطقی
که مشکل فشار گاز دارند دستگاه را نباید نصب نمود.
o تکنیسین نصب موظف است پس از نصب دستگاه، سیستم شوفاژ ) رادیاتور ها و دستگاه ( را از طریق شیر پر کن
تا حد ۱٫۵ Bar پر از آب نماید و پس از آن رادیاتور ها را از طریق پیچ هواگیری روی آن ها و دستگاه را از طریق
بازنمودن پیچ شیر هواگیری روی منبع انبساط دستگاه و پمپ را از طریق پیچ هواگیری روی پمپ هواگیری نماید
تا کلیه هوای موجود در سیستم تخلیه گردد.
o آموزش روش استفاده و نگهداری از دستگاه و تذکر نکات فوق و طرز پرکردن آب دستگاه ) در صورت کم شدن (
به مشتری، به عهده تکنیسین نصب می باشد.
o جهت نصب و بکارگیری از دستگاه ها الزم است تمامی مقررات و دستورات ایمنی رعایت گردد و تکنیسین نصب
موظف است آن ها را مطالعه نموده و در نصب و راه اندازی دستگاه تمامی آن ها را رعایت نماید.
محلی که برای نصب پکیج دیواری انتخاب میشود باید دارای شرایط ذیل باشد:
o باالی اجاق گاز و سایر وسایل گرمازا نباشد
o حداقل فاصله ی دستگاه از دیوار مقابل یک متر باشد
o حداقل فاصله از دیوار یا کابینت مجاور از طرفین ۱۵ساتی متر باشد
o حداقل فاصله از کف تا زیر پکیج ۱۲۰سانتی متر باشد
o حداقل فاصله ی عمودی از کالهک تعدیل پکیج تا دریچه دودکش باید ۳۰ سانتیمتر باشد.
هرگز نباید کالهک تعدیل پکیج را به دریچه دودکش داخل دیوار نصب نمود و حداقل ۳۰ سانتیمتر پایین تر از دریچه
دودکش نصب گردد و هر چه بتوان دستگاه را نسبت به دریچه دودکش پایین تر نصب گردد بهتر است.
زیاد شدن فاصله پکیج به دریچه باعث زیاد شدن مکش دستگاه می شود.
o در صورتیکه قصد خرید پکیج دیواری دودکش دار دارید و می خواهید پکیج را در داخل کابینت نصب کنید، حتما
توجه کنید که پکیج برای احتراق نیاز به اکسیژن دارد و حتما باید درب کابینت کرکره ای باشد تا پکیج، اکسیژن
مورد نیاز خود را از محیط دریافت کند.

در صورت تمایل به خرید قطعات یا تعمیر لوازم خانگی می توانید با واحد پشتیبانی ماهان سرویس تماس گرفته تا در اسرع وقت سرویس کاران ما در محل شما حاضر شوند.

ماهان سرویس بزرگترین و مجرب ترین مرکز تعمیر کولر گازی در تهران می باشد که با دارا بودن سرویس کاران مجرب و متخصص در زمینه تعمیرات کلیه لوازم خانگی فعالیت می کند.

همچنین توانسته ایم یکی از بهترین مراکز فروش برد و تعمیر برد یخچال و فیلتر تهویه هوا و تعمیر برد کولر گازی و تعمیر برد لباسشویی و تعمیر برد ظرفشویی باشیم که با دارا بودن تجهیزات و قطعات کامل ، خدمتگزار بیش از 1000 مشتری از اقصی نقاط کشور هستیم.

برای تعمیر یا خرید برد می توانید با واحد فروش ماهان سرویس تماس بگیرید.

به پشتوانه 40 سال سابقه فعالیت در عرصه تعمیر کولر گازی ، افتخار داشته ایم که اعتماد شما را جلب کرده و به عنوان یکی از فعال ترین مجموعه های تعمیرات لوازم خانگی در تهران فعالیت کنیم.

ماهان سرویس در زمینه تعمیر لوازم خانگی بوش ، ال جی ، سامسونگ ، دوو ، آاگ ، جنرال الکتریک ، پاناسونیک و دیگر برند های بازار فعالیت می کند که این امر نشان از تجربه و مهارت سرویس کاران ما دارد.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

فهرست
Call Now Button ۰۹۱۰۹۱۰۹۶۵۶
0